trende

Sağlık Taraması

24.01.2021
10.644
Sağlık Taraması

Sağlık Taraması Nedir?

İş güvenliği ve sağlığı konusunda yasal düzenlemeler ile uluslararası standartların yakalanması ve daha sağlıklı iş alanlarının oluşturulabilmesi hedefleniyor. Devlet tarafından işyerlerine ilişkin yapılan yasal düzenlemeler sayesinde işyerlerindeki çalışma koşullarının daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirilmesi sağlanıyor. Bunun için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde gerekli düzenlemeler ile yasal uygulamaların, sahadaki realite ile uyumluluğun oluşturulması sağlanıyor. İş sağlığı uygulamaları kapsamında işyerlerinde sağlık taramalarının yapılması gerekiyor. Çalışanların işe giriş esnasında ve çalışma süreleri boyunca sağlık durumlarının etkin biçimde takibatının yapılabilmesine yardımcı oluyor. Sağlık taraması hizmetleri ile işyerinde çalışan her bir çalışanın illaki bir sağlık sorunu belirtisi göstermesi gerekliliği olmadan sağlık durumunun genel olarak takibatının gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.

İşe giriş sırasında ve çalışma süresi boyunca çalışanlar için yapılacak sağlık taraması sayesinde hem çalışanın sağlık durumunun takibini etkin biçimde yapmak hem de iş verimliliğini arttırmak açısından çok önemlidir. Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından taşıdığı çalışma koşulları nedeniyle ağır iş ve yüksek tehlikeli iş sınıfında olan işyerleri için sağlık taramalarının periyodik olarak yaptırılması yasal zorunluluk taşımaktadır. Çalışan sayısı, tehlike sınıfı gibi kriterler sağlık taramasının zorunluluğunun dışında hangi kapsamda ve ne kadar sık yapılması gerektiğini belirlemektedir.

Sağlık Taraması Hangi Durumlarda Yapılır?

İşyerlerinde sağlıklı çalışma alanlarının oluşturulmasına yönelik uygulanan sağlık taraması yapılması zorunluluğu kapsamı 6331 sayılı Kanun çerçevesinde açıkça belirtilmiştir. Kanunda yer alan maddeler ışığında sağlık taramalarının ilgili işyerlerinde uygun koşullarda sağlanması gerekmektedir. Sağlık taramaları sadece işe giriş esnasında gerekli olan sağlık raporunun alınması için değil aynı zamanda da başta çalışma süresi boyunca genel sağlık durumunun kontrolü olmak üzere pek çok durumda yapılmaktadır. Çalışan sağlığını riske edebilecek özel durumlara yönelik olarak da sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde sağlık taraması yapılması gereken durumlar ve sağlık taramasının niteliğine ilişkin detaylar açıkça belirtilmiştir. Buna göre bir işyerinde sağlık taramaları;
 • İşyeri tehlike sınıfına göre belirlenmiş olan çalışan sağlığını riske edebilecek faktörlere yönelik spesifik sağlık durumu kontrolleri periyodik şekilde uygulanır.
 • Çalışanlar için işe giriş sırasında alması gereken “sağlık raporu” için genel sağlık taraması gerçekleştirilir. Bu işlem iş değişiklikleri sırasında da uygulanır.
 • Çalışanların yaşadıkları iş kazası, meslek hastalığı ve yanı sıra özel sağlık sorunlarına bağlı işten süreli uzaklaşmasından sonra geri dönüşü sırasında sağlık kontrolü gerçekleştirilir.
 • Bakanlık tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta kabul edilen işyerlerinde çalışacak kişiler için bu tehlike sınıflarının oluşturduğu “ağır iş” standartlarına uygunluk durumunu belirlemeye yardımcı olacak sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri koşullarına istinaden gerekli özel sağlık raporları için sağlık taraması gerçekleştirilir.

sağlık taraması

Sağlık Taramasını Kimler Yapar?

İşyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre uygulama kapsamı ve uygulama nitelikleri belirlenen sağlık taraması işlemleri 6331 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bunun için işyerlerinde çalışanların sağlık durumlarının periyodik takibini gerçekleştirmekle yükümlü olan iş yeri hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşyerinde yasal zorunluluk olan sağlık taramasının gerçekleştirilmesi noktasında iş yeri hekimi hizmeti alınabilir. İş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu bulunmayan ancak sağlık taraması yaptırma zorunluluğu bulunan işyerlerine yönelik olarak da sağlık taraması hizmeti sağlanmaktadır. Akdemirler OSGB tarafından toplu işçi çalıştıran işyerlerine yönelik olarak yasalara uygun standartlarda hızlı, dinamik ve etkin sağlık taramaları gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Taraması Hizmeti Özellikleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluk taşımaktadır. İşyerinde görev alan her bir çalışanın sağlık durumu kayıtlarının, çalışanın işe girişi ile birlikte başlanması ve işyeri kriterlerine göre yasada belirtilen kanuni süreler zarfında güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışanlar için oluşturulan sağlık kayıtlarının yine yasada belirlenmiş olan kanuni süreler zarfında mutlaka muhafaza edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unda belirlenmiş olan işyeri kriterlerine göre düzenlenen sağlık taraması protokollerine birebir uyumlu şekilde işlemler için Akdemirler OSGB tarafından kapsamlı hizmetler sağlanmaktadır. Toplu işçi çalıştıran işyerlerine yönelik olarak yerinde sağlık taraması hizmeti sağlanmaktadır. Bu sayede söz konusu işyerlerinde çalışanların sağlık kontrollerinin yapılmasından mütevellit iş ve zaman kayıplarının oluşmasına müsaade edilmemektedir. Her iş yeri için uygulanması gerekli olan sağlık taramasına uygun olan prosedür için özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı araçlar vasıtasıyla mobil sağlık taramaları gerçekleştirilmektedir. Özel donanımlı araçlar ve Bakanlık sertifikalı iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile toplu işçi çalıştıran işyerlerinde yasal yükümlülük olan sağlık taramalarının süratle, prosedüre uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

sağlık taraması

Sağlık Taraması Hizmetinde Hangi Testler Yapılır?

Periyodik sağlık taraması uygulamalarında sağlanacak prosedür işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çerçevede kanunda yer alan tüm sağlık taramalarının gerçekleştirilmesinin dışında işyerine özel kısmi veya daha kapsamlı(spesifik) sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Akdemirler OSGB sağlık taraması hizmetleri kapsamında;

 • Akciğer Grafisi: Kanun çerçevesinde işyerine alınacak yeni çalışanın işe giriş için alması gereken sağlık raporundaki en önemli sağlık kontrolüdür. Akciğer grafisi temel olarak çalışanın özellikle fabrika ortamında akciğerleri etkileyebilecek maddeler nedeni ile akciğer kanseri ve diğer akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin tespitini mümkün kılar. Bu şekilde ilgili işyerindeki çalışma koşullarına karşı çalışanın akciğer performansının belirlenmesine yardımcı olur. Akciğer grafisi, mevcut çalışanlar içinde uygulanarak, çalışma koşullarının akciğerlerinde oluşturduğu etkilerin düzenli olarak takip edilmesi sağlanır.
 • Hemogram(Tam Kan Sayımı): İnsanın vücut dokusunda oksijen taşıyan “hemoglobin” seviyesinin yaş ve cinsiyete göre olması gerekenden daha düşük değerde olmasıdır. Uygulanan hemogram testi ile çalışanlar açısından çalışma koşullarının bu konuda oluşturduğu etki durumunun ve özel sağlık durumundan kaynaklı etkilerin çalışmasına olan uygunluk durumunun tespitini sağlar.
 • Solunum Fonksiyonu Testi(SFT): Çalışanların akciğer kapasitelerinin ve fonksiyonlarının test edilmesini sağlar. Sprimetri isimli cihazlar ile çalışanın, çalışma alanındaki koşullara istinaden solunum fonksiyonundaki etkilerin gözlemlenmesini sağlar.
 • ODİO(İşitme Testi): Yüksek gürültünün mevcut olduğu ortamda çalışanlar için periyodik olarak uygulanması gereken testtir. Odyometri ile gürültülü ortamda çalışmanın çalışanın işitme fonksiyonu üzerindeki etkisinin takibini sağlar.
 • Kan Grubu: Tüm çalışanların kan grubunun tespit edilerek, acil durumlardaki ilk yardımın çok daha güvenli şekilde uygulanması sağlanmaktadır.
 • EKG: Çalışanların çalışma koşulları, yaşı ve diğer özel durumları çerçevesinde kalp ritmi, frekansı ve kalp atış ritmi gibi olguların sağlıklı seviyelerde olup, olmadığının kontrolünü sağlar.
 • Göz Muayenesi: Işınlı ve ekranlı araçlar ile çalışma gerçekleştirilen işyerlerindeki çalışanların göz sağlığı durumunun takibinin yapılmasını sağlar.
 • Tetanoz Aşısı: Çalışanların tetanoz aşısı olup, olmadığının tespit edilmesi ve olmayan çalışanlar için tetanoz aşısının uygulanması sağlanır.
 • AKŞ(Açlık Kan Şekeri): Sağlık taraması esnasında çalışanların açlık esnasında kanındaki “glikoz” seviyesinin ölçülmesi sağlanır. Bu şekilde başta diyabet hastalığı olmak üzere pek çok sağlık sorunun erken teşhisi ve gerekli olan tedavi ve kontrol prosedürünün başlatılabilmesini sağlar.

Bu sağlık taraması uygulamaları sayesinde tüm çalışanlar için sağlık durumlarının takibatı çok daha doğru ve yasalara uygun şekilde gerçekleştirilebilir.

Fotoğraf Galerisi
Bize Sorabilirsiniz
Aktif Kampanyalar
AKD OSGB Klubü Üyesi Oldunuz mu?
Sizde AKD OSGB Klubü üyesi olun anlaşmalı firmalarımızın sağlamış olduğu indirimleri kaçırmayın
Teklif Formu

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Emre Demircioğlu
  Emre Demircioğlu
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?