trende

İSO 45001

23.01.2021
1.798
İSO 45001

İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standart oluşturmak amacıyla, çalışmalarının 2004 yılına kadar uzandığı bir sürecin sonucunda oluşturulmuştur. En küçükten en büyüğe işletmeler temelinde yükselen dünya ekonomisinde, bu çerçevede çalışanlar ve işletmeler en önemli unsurlar olarak öne çıkar. İşletmelerin nitelikli ve kaliteli ürün ya da hizmet oluşturması, bu kapsamda bir katma değer oluşturması beklenendir. Ancak günümüzde artık iş güvenliği, çalışma sağlığı gibi konular da büyük bir önem kazanmış ve toplum sağlığı açısından oluşturması gereken katma değerle ölçümlenmeye başlanmıştır. Bir çalışanın, çalışma koşullarının sağlığını her yönden olumlu ya da olumsuz etkilemesi, elbette ki ürün ve hizmet üretimi konusunda ki kalite standardını da etkileyecektir. Ancak asıl önemlisi, çalışanların çalışma ve iş koşulları nedeniyle yaşadıkları her türlü sağlık sorununun, toplumsal sağlık üzerinde oluşturduğu olumsuzluklardır.

Dünyanın her ülkesinde yaşanan iş kazaları, çalışma koşullarının standartlar dışında olması, çalışma alanı ve iş koşulları nedeniyle yaşanan sağlık sorunları en büyük toplumsal tehditlerden biri olarak değerlendirilir. Bu sebeplerle çalışma koşullarının çalışanın lehinde iyileştirilmesi, iş kazaları ve iş koşulları nedeniyle oluşabilecek her türlü sağlık sorunlarına karşı önlem almak ve engellemek çerçevesinde yeni standartlar geliştiriliyor. Bu standartların tüm iş yerlerine uygulanması zorunluluğu, her ülkenin ilgili kurumları aracılığıyla ve verilen öneme göre gerçekleşiyor. Ülkemizde bu alanda ki çalışmalar büyük bir atılım ve hızla gerçekleştirilirken, Uygulanan OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi’ nin, çeşitli açılardan yetersiz kalması ve uluslararası açıdan daha yüksek bir standarda ihtiyaç duyulması sebepleriyle İSO 45001 standardı oluşturulmuştur.

İSO 45001 Uluslararası Bir Standart

Dünyanın tüm sınırlarının artık coğrafi koşullarla ölçülmediği, iletişimin olağanüstü bir hız ve türde artmasına paralel toplumlar ve kültürler arasında ki duvarların yıkıldığı bir dünya da yaşıyoruz. Bu durum her alanda etkileşiminde en üst düzeyde artmasına yol açıyor. Bu etkileşimlerin en başında elbette ticaret geliyor. Ekonomilerin temel dayanakları olan ticaret konusunda, varılan işbirliği anlaşmaları, uluslararası ticari eylemler, pek çok konuda uluslararası olarak geçerli olan standartların oluşmasını da zorunlu kılıyor. Bir anlamda ticari açıdan birleşen bir dünya söz konusu haline gelmiş durumda. Diğer anlamda artık en küçükten, en büyüğe işletmelerin ürün ve hizmet üretimleri de, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kapsayacak kalite ve standartlara sahip olmak zorundadır. İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, bu çerçevede uluslararası bir standart oluşturulması çerçevesinde hazırlanmış bir standarttır.

Yakın bir gelecekte OHSAS 18001 standardının yerini alacak olan İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, yenidünyanın koşullarına uyum sağlama sürecinde etkin bir görev üstleniyor. Bu durum tüm işyerlerinin bu standart hakkında yapılanma süreçlerini oluşturması, bilgilenmeleri ve aktif olarak sürdürebilirliğini sağlaması önemli bir hale gelmiş durumda. İSO 45001 standardının işyerlerinde uygulanması süreçlerinin takibi, bu alanda yetkili ve birikimi olan kuruluşlar yoluyla sağlanması bu anlamda bir zorunluluktur. Her türlü iş yeri ve çalışan koşullarının gerekli standartlara kavuşabilmesi, alanının uzmanı profesyonellerden oluşan kadroların uygulama denetimleri, eğitim süreçleri, doğrudan uygulamaları yoluyla sisteme uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Akdemirler OSGB İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöntemim Sistemi Uygulamaları

İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin, işyerlerine kurulması ve bu standardın sürdürebilirliğinin sağlanması için, her türlü danışmanlık ve uygulama süreçlerinde Akdemirler OSGB, uzun yıllara dayanan bir birikim ve deneyimle hizmet sunuyor. İSO 45001 standardının, işyerlerine kurulması sürecinden başlayarak tüm adımlarında ihtiyacınız olan desteği sunabilen kuruluşumuz, yetkili ve aynı zamanda profesyonel kadrolara sahiptir. Standardın kuruluşu aşamasında talebe göre gereken eğitimlerin sağlanması, yönetim sisteminin kurulması, kurulum sonrasında ilk işlerliğini kazanması, ardından sürdürebilirliğinin sağlanması ve son olarak gerçekleştirilen denetimler, bu standardın uygulanabilmesi için gerekli her türlü desteğin sunulmasını sağlıyor.

Her türlü işletmenin oluşturduğu katma değerin, uluslararası bir standart kazanması ve bu yolla toplum sağlığına oluşturduğu katkı, aynı zamanda daha mutlu insanlardan oluşan bir dünya anlamına geliyor. Bu çerçevede toplumsal bilinç, insani yaklaşım, rekabet edebilme, iş yeri ve çalışan güvenliği gibi konularda en üst düzeyde verim sağlanması İSO 45001 standardına sahip olmakla sürdürülebilecek önemli bir adımdır. Akdemirler OSGB olarak bu konuda gerçekleştirdiğimiz öncü ve eğitimci rolümüzle oluşturduğumuz tüm katma değerlerden övünç duyuyoruz.

Tüm İşletmelere İSO45001 Standardı

İSO 45001 Standardının tüm işletmelere kazandırılması kapsamında sunduğumuz eğitimler ve danışmanlık hizmetlerimiz, bu yönetim sisteminin uygulanabilmesi için proaktif bir özelliğe sahiptir. İşletmelerin ihtiyaçlarının sektörel olarak değerlendirilmesi, bu çerçevede standardın üretilen ürün ya da hizmet bağlamında ele alınması ve gerekli çözümlerin planlanması hizmetlerimiz dahilindedir. Her sektörde öncü ve en büyük kuruluşların 45001 Standardı kurulumda rol almış kuruluşumuz, bu sayede edindiği deneyimleri uygulama aşamasında her türlü işletme ve her sektör için profesyonelleşmiş durumdadır.

İşletmelerin tüm ihtiyaçlarının pratik alanda değerlendirilmesi ve dönüşümlerinin İSO 45001 standardı çerçevesinde sağlanmasına yönelik sunulan hizmetlerimiz, danışmanlıktan çok öte bir hizmet bütünlüğüne sahiptir. Bu konuda sağlanan danışmanlık, uygulama süreçlerine eşlik etme, doğrudan dışarıdan profesyonel destekler sunma, eğitimler sağlama gibi tamamıyla işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarına çözüm oluşturma potansiyeline sahiptir. Herhangi bir işletmenin İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kazanabilmesi sürecinin, standardın sürdürebilirliği aşamasına kadar süren tüm ihtiyaç aşamalarında Akdemirler OSGB tarafından gereken desteği alabiliyorsunuz. Bunun yanında sürdürebilirlik aşamasına gelindiğinde, denetleme konusunda sağladığımız destekler sonucunda standardın ana işlevinin yerine getirilmesini sağlayabiliyorsunuz.

İSO 45001
SÜRE HESAPLAMA PANELİ

Dünya Standartlarında İş Yeri ve Çalışan Sağlığı

Yasal bir zorunluluk olarak OHSAS 18001 standardına kavuşmak için sürdürülen çalışmalar, ülkemizde bir hayli yol kat etmiş durumda. Ancak gelinen noktadan daha iyi bir noktaya ulaşabilmek, çalışanlar ve iş yerlerinin güvenlik ve sağlığının daha üst düzeyde ele alınmasını sağlamak sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve dolayısıyla mutlu bir yaşama sahip toplum oluşturmak için, bu tür standartlar bir zorunluluktur. Çalışanların sağlığının gözetilmesi, korunması ve bunun sürekli olarak gerçekleştirilmesi, devamında iş yerlerinin daha güvenli bir üretim mekanizmasına kavuşmasını sağlar. Bu durum aynı zamanda üretilen ürün ya da hizmetin nitelik ve kalite açısından daha yüksek standartlar kazanmasını sağlayarak, rekabet edebilirlik oranının da artmasına katkıda bulunur.

Daha güvenli bir çalışma ortamı, daha kaliteli ürün ya da hizmetle eşdeğer bir sonuç oluşturur. Bu durum giderek daha fazla birbiriyle uyum sağlayan dünya ticaretinde, işletmeler açısından önemli bir aşama kaydedilmesini sağlar. AKD OSGB tarafından sunulan İSO 45001 standardı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı, bu çerçevede ki en büyük yardımcınızdır. Profesyonel kadrolarıyla, tüm işletmeler için gerekli, danışmanlık, eğitim, denetim ve diğer tür destekler Akdemirler OSGB tarafından sağlanıyor. Tüm işletmelerin gereksinimlerine göre farklı uygulama adımları planlaması gerçekleştiriyoruz. Bu alanda kazandığımız deneyimler, bilgi birikimlerimizle birleştirilerek, eşsiz ve süratli sonuçların oluşturulmasına önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Bize Sorabilirsiniz

Teklif Formu

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Emre Demircioğlu
  Emre Demircioğlu
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?