SAĞLIK PERSONELİ

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kimler Sağlık Personeli Olabilir?

Hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyeni ve işyeri hemşiresi olabilir.

Nasıl Sağlık Personeli Olunur?

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan diğer sağlık personeli tanımında geçen meslek gruplarındaki kişilere diğer sağlık personeli belgesi verilir.

Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  2. İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,
  3. İşyerinde genel hijyen şartlarını sürekli denetlemek,
  4. İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak,
  5. İş sağlı konularını içeren eğitimlerde görev almak.

Sağlık Personelinin Çalışma Süresi Ne Kadardır?

  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; çalışan başına ayda en az 6 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; çalışan başına ayda en az 9 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; çalışan başına ayda en az 12 dakika görevlendirilir.